Władze Fundacji

Zarząd Fundacji

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie

Prezes: Dariusz Machowski

Wiceprezes: Maciej Samborowski

Sekretarz: Bartosz Mierzyński

Rada Fundacji

Przewodniczacy: Józef Słonecki