Uprawnienie Fundacji Biosłone do otrzymania 1% podatku

Fundacja Biosłone nie uzyskała jeszcze statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), dlatego korzystamy z uprzejmości Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, który na podstawie zawartej umowy przekaże na nasze konto zadeklarowane odpisy podatkowe, pod warunkiem, że w rubryce "Cel szczegółowy 1% podatku" wpiszemy: FUNDACJA BIOSŁONE